مادون قرمز

 • امواج مادون قرمز از چه موادی عبور می کند؟

  در يك ماده جامد ملكول‌ها به‌طور منظم در كنار هم و با قدرت قرار گرفته‌اند. اين ساختار تودرتو و مستحكم باعث مي‌شود كه  شما ماده را در يك حالت ثابت ببينيد. زماني كه امواج مادون قرمز كه نوعي از امواج الكترومغناطيس هستند به اين ساختار فشرده از ماده بر خورد مي كنند، ‌به علت عدم وجود فاصله بين ملكول‌ها، بخشي از انرژي اين موج توسط اولين رديف‌های ملكول‌هاي جامد جذب و تبديل به گرما شده و بخش ديگر آن منعكس می‌شود.

  در رابطه با مايعات  هنوز ملكول‌ها بسيار به هم نزديك هستند اما ساختار به هم پيوسته‌اي ندارند و به‌راحتي بر روي يكديگر می‌لغزند. با توجه به اين‌كه كماكان ملكول‌ها در اين حالت بسيار به هم نزديك هستند در صورت برخورد امواج مادون قرمز،  بخش عمده‌ای از انرژي جذب شده كه موجب گرم‌تر شدن مايع می‌شود و بخش ديگر از آن منعكس مي‌شود، تنها بخش بسيار بسيار اندك از آن شايد بتواند از جسم عبور كند. عبور امواج مادون قرمز از ابرها نيز به علت حضور قطرات بي‌شمار آب و به همين علت با مشكل مواجه مي‌شود.

  در گازها ملكول‌ها بسيار آزاد و فاصله‌ي آنها از يكديگر زياد بوده و با سرعت بسيار زياد در حال حركت هستند. هنگامي كه امواج مادون قرمز به اكثر گازها برخورد می‌كنند به‌راحتي از بين اين ملكول‌ها عبور می‌كند. البته مقداري از انرژي آن جذب و مقداري نيز منعكس خواهد شد كه ناچيز است. رفتار مواد در برابر امواج مادون قرمز يك اصل اساسي را در ترموگرافي ايجاد مي‌كند. همان‌طور كه متوجه شديد روش توصيفي ما در رابطه با مفاهيم فيزيك با روش مرسوم در كتب آموزشي فيزيك متفاوت است. ما اين مفاهيم را به زباني ساده بيان كرده و ارتباط آن را با كاربرد ترموگرافي مورد مطالعه قرار مي‌دهيم. دليل اين كار آن است كه قصد داريم مفاهيم و كاربرد هم‌زمان در ذهن نقش بندد. همين روش تا آخر كتاب دنبال خواهد شد.

   

   

  اصل اساسي مادون قرمز : امواج مادون قرمز از ميان اغلب گازها و خلا به‌راحتي عبور می‌كند اما نمي‌تواند از ميان اغلب جامدات و مايعات عبور كند

 • برگزاری دوره آموزشی " ترموگرافی پیشرفته-سطح 1"