تصوير اينفرارد (‌مادون قرمز) يك كهكشان كه توسط تلسكوپ فضايي هابل گرفته شده است.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

ترموگرافي گامي بزرگ به سمت

 جلوگيري از آتش

 

ترموگرافي چيست؟

تشعشعات حرارتي ، گرما ، به طور مستمر از تمامي اشياي اطراف ما كه دمايي بالاتر از صفر مطلق دارند تابيده مي شود كه شامل خود ما نيز مي شود .اين طيف در پايين طيف نور مرئي و بالاي طيف ميكروويو قرار دارد.تكنيكي كه اين انرژي را قابل مشاهده مي سازد ترموگرافي مادون قرمز ناميده مي شود .

ادامه مطلب: ترموگرافي گامي بزرگ به سمت جلوگيري از آتش

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

دوره ترموگرافی فشرده جامع شامل ترموگرافی مقدماتی- پیشرفته سطح یک و نیز کارگاه ترموگرافی عملی در روز های   27 و ۲۸ اردیبهشت  و ۱۱ خرداد در شرکت توگا واقع در فردیس کرج برگزار شد . در این دوره که گروه های مختلف بازرسی و تعمیرات شرکت توگا حضور داشتند مباحث تئوری و عملی و اصول صحیح تصویر برداری و تحلیل حرارتی و اشتباهات معمول اموزش داده شد .

 

 

در اين دوره ضمن بررسي قابليت هاي دوربين ترموگرافي موجود در شركت توگا، روش هاي تعيين ضريب تابش سطوح نامشخص ، روش شناسايي ميدان ديد آني و ميدان ديد آني اندازه گيري و محدوديت هاي ناشي از آن به شركت كنندگان در دوره آموزش داده شد . همچنين در رابطه با تجهيزات اندازه گيري دماي غير تماسي نيز مطالبي ارايه گرديد.

 

 

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال