تصوير اينفرارد (‌مادون قرمز) يك كهكشان كه توسط تلسكوپ فضايي هابل گرفته شده است.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

دوره ترموگرافي پیشرفته سطح یک در مرکز تست و پایش ماشین های الکتریکی دانشگاه علم و صنعت برگزار شد. اين دوره در تاريخ هاي هفتم ، هشتم و نهم اردیبهشتماه سال 1398 در محل دانشگاه علم و صنعت برگزار شد . در اين دوره مباحث تئوريك تصوير برداري حرارتي مادون قرمز، معرفي روش هاي مختلف تعيين ضريب انتشار ، تعيين دماي پس زمينه و روش هاي اندازه گيري صحيح دما ، عيب يابي تجهيزات مختلف اكتريكي و مكانيكي و ... و در نهايت كار عملي با دوربين ترموگرافي از جمله موارد مطرح شده در اين دوره سه روزه بود.

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

دوره دو روزه آشنایی با اشتباهات مرسوم در ترموگرافی و کارگاه عملی اندازه گیری دما برای همکاران شرکت بهره برداری و نگهداری مپنا در محل نیروگاه زواره برگزار شد. در این دوره دو روزه جمعی از مهندسین ستاد O&M مپنا و گروهی از مهندسین شاغل در نیروگاه های مختلفی که توسط گروه مپنا بهره برداری میگردد حضور داشتند. در این دوره شرکت کنندگان با اشتباهات مرسوم در ترموگرافی و راهکارهای رفع آنها آشنا شده و بطور عملی اندازه گیری دقیق دما را با دوربین ترموگرافی تجربه کردند.

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

دوره ترموگرافي پیشرفته سطح یک در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد. اين دوره در تاريخ هاي بیست و چهارم تا بیست و ششم مهرماه در محل دانشگاه علم و صنعت برگزار شد . در اين دوره مباحث تئوريك تصوير برداري حرارتي مادون قرمز، معرفي روش هاي مختلف تعيين ضريب انتشار ، تعيين دماي پس زمينه و روش هاي اندازه گيري صحيح دما ، عيب يابي تجهيزات مختلف اكتريكي و مكانيكي و ... و در نهايت كار عملي با دوربين ترموگرافي از جمله موارد مطرح شده در اين دوره سه روزه بود