تصوير اينفرارد (‌مادون قرمز) يك كهكشان كه توسط تلسكوپ فضايي هابل گرفته شده است.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ترموگرافي گامي بزرگ به سمت

 جلوگيري از آتش

 

ترموگرافي چيست؟

تشعشعات حرارتي ، گرما ، به طور مستمر از تمامي اشياي اطراف ما كه دمايي بالاتر از صفر مطلق دارند تابيده مي شود كه شامل خود ما نيز مي شود .اين طيف در پايين طيف نور مرئي و بالاي طيف ميكروويو قرار دارد.تكنيكي كه اين انرژي را قابل مشاهده مي سازد ترموگرافي مادون قرمز ناميده مي شود .

 

 

 

تصوير حرارتي ايجاد شده توسط تجهيزات مادون قرمز اجازه مي دهد تا تفسير معني داري از خواص حرارتي موضوعات مختلف بيان شود. تصوير به همراه اطلاعات دما به صورت ديجيتال در كامپيوتر ذخيره و پردازش مي شود تا بعدا مورد ارزيابي و تحليل قرار گيرد. اين اطلاعات يك بانك داده ها را ايجاد خواهد كرد كه مي تواند در آينده بازخواني شده و بعنوان مرجع يا روند مورد استفاده قرار گيرد.

 

 

چرا بايد بازرسي ترموگرافي را انجام داد؟

 

 

قصد از بازرسي ترموگرافي كمك به ممانعت از خرابي تجهيزات با تشخيص و اندازه گيري تاثيرات حرارتي غير عادي تجهيزات الكترومكانيكي منتخب ، پل ها ، هواپيماها ،‌مشكلات و جراحات ورزشي و تجهيزات فرآيندي است.ارزيابي شرايط بهره برداري اين چنين تجهيزات و موضوعاتي موجب شناسايي احتمال خرابي و تعيين شدت آنها به عنوان بخشي از يك برنامه تعميرات پيشبينانه است . با شناسايي پتانسيل هاي خرابي ،‌ مشتري مي تواند خروج برنامه ريزي شده را در دستور كار قرار داده و تعميرات را قبل از آنكه خرابي رخ دهد انجام دهد . همچنين ايمني پرسنل نيز افزايش مي يابد .

 

 

 اصول اسكن مادون قرمز

 

 

يكي از مهمترين فاكتورهاي هر شركت اين است كه بداند ساختمان و تمامي سرويس ها و سيستم هايي كه ساخته و نصب شده است طبق استاندارد صحيح انجام شده و مطابق با طراحي بهره برداري مي شود. در بسياري از قسمت ها اين بازرسي چشمي امكان پذير است اما در رابطه با الكتريسيته مسئله فرق مي كند.

 

 

امكان درك اين نوع از مشكلات ممكن نيست و نمي توان اين مشكلات را ديد تا اينكه خيلي دير شده باشد.

 

 

بهرحال اكنون امكان تشخيص حرارت توليد شده قبل ازاينكه شرايط خطرناك شود به وجود آمده است . اين امكان توسط بازرسي مادون قرمز ميسر است .عبارت " بازرسي مادون قرمز" كه در اين توصيه عملي به كار رفته ، به فرآيندي كه در آن دماي تقريبي تجهيزات الكتريكي و مكانيكي وقتي كه در مدار بوده و زير بار هستند و با اندازه گيري راه دور تعيين مي شود اطلاق مي گردد. برخي بازرسي هاي مادون قرمز كه توسط پرسنل آموزش ديده و تاييد صلاحيت شده اجرا  مي شوند تمامي شرايط خطر را پوشش نمي دهند.

 

 

عيب يابي مناسب و اجراي فعاليت هاي اصلاحي در اين شرايط مي تواند خرابي هاي جبران ناپذير و پرهزينه را كاهش دهد ، جلوي خروج هاي بدون برنامه را گرفته و از تلفات محسوس وبزرگ جلوگيري كند. عبارت به كار رفته كه اين امكانات را توصيف مي كند " تعميرات پيش بينانه " است.

 

 

توصيه مي شود كه هر كجا ريسك هاي مربوط به سلامت افراد وجود دارد بايد بازرسي ترموگرافي دوبار درسال اجرا شده و كمتر از سالانه نباشد .

 

 

چه چيزي بايد بازرسي شود؟

 

 

نصب تجهيزات الكتريكي

 

 

-  پست  -   MDB ها -   بريكرها -    عدم توازن فاز-   ترانسفورماتورها -  مسير كابل -  فيوزهاي حافظتي -  اتصالات شل يا آلوده

 

 

مكانيكي

 

 

-  موتور كمپرسور - گيربكس -   پمپ -  چيلر -   AHU ها

 

 

تجهيزات داغ

 

 

-  بويلرها - اجاق ها -  بخار پز ها

 

 

تجهيزات سرد

 

 

-  اتاق هاي سرد -  يخچال -  واحدهاي ذخيره سرما - كانتينرهاي  دريايي

 

 

فرآيندها

 

 

    -   توليد كاغذ - توليد پلاستيك - توليد صفحه هاي فولادي -  پالايشگاه هاي روغن -  توليد مواد شيميايي  و بسياري چيز هاي ديگر

 

 

وسيله اي كه براي بازرسي مادون قرمز به كار مي رود ، يك دوربين ديجيتال مادون قرمز است كه مي تواند با استفاده از تكنيك هاي اسكن خاص تصويري حرارتي از تجهيز مورد بازرسي را ايجاد كند. اين تجهيز تصويري را به نمايش مي گذار كه درآن نقاط داغ به صورت درخشان ديده مي شوند.

 

 

در ادامه فرآيند عكس برداري ، يك گزارش مي تواند نواحي كه بايد مورد توجه قرار گيرد را شناسايي كند. گزارش بايد آيتم هاي اسكن شده را معرفي كرده و يافته ها را ثبت كرده باشد. اگر شرايط غير عادي تشخيص داده شد ، تصوير ترموگرافي بايد مشكل را نشان دهد . در كنار تصوير حرارتي بايد همچنين يك تصوير بصري عادي براي مقايسه تهيه شود .

 

 

يك معرفي اضافي كه مي تواند تاييد كننده ارزش اين بازرسي باشد امكان استفاده از آن در برنامه بيمه است. البته تمامي شركت ها اين امكان را هنوز به كار نبرده اند.

 

 

در اين مرحله دور از انصاف نيست كه بگوييم بازرسي مادون قرمز در اغلب كاربردها قابليت استفاده دارد.حوزه كاربرد تنها با تخيل و تصورات استفاده كننده رهبري مي شود .

 

 

 

 

 

يك تصوير فوري مادون قرمز

مي تواند زندگي ها را حفظ و از خرابي ها جلوگيري كند.

 

ريسك يك انتخاب نيست ، مديريت است.

براي شناسايي و مديريت ريسك هاي آتش سوزي خود با ما تماس بگيريد

فاضل بخششي  09353954493

       هاشم پور          09388819476       

   

نمونه هايي از تحليل هاي كامپيوتري تصاوير ترموگرافي