تصوير اينفرارد (‌مادون قرمز) يك كهكشان كه توسط تلسكوپ فضايي هابل گرفته شده است.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

استاندارد هاي مرتبط با ترموگرافي براي ارزيابي كارايي حرارتي ساختمان

بابك فاضل بخششي

با يك نگاه گذرا به مفهوم كلمه استاندارد در فرهنگ لغات وبستر توصيف زير را مشاهده خواهيد كرد.

" چيزي است كه  توسط يك موسسه يا فرد معتبر به عنوان قانوني براي اندازه گيري مقدار ، وزن ، حجم يا كيفيت  تهيه ، وضع و منتشر شده است "

استاندارد ها در محل كار قوانيني براي بهترين تجارب عملي است كه بايد ( يا شايد نياز است ) دنبال شود تا از كارايي و ثبات در كار مطمئن شويم. استاندارد ها رويه هاي مناسب و اثبات شده هستند كه قبلا به بوته آزمايش گذاشته شده و توسط متخصصين در يك صنعت خاص صحه گذاري شده اند تا تمامي كساني كه داراي شغل يا مهارت مشابه هستند به نتايج سازگار ( يا حداقل چنين انتظار مي رود ) دست پيدا كنند.

ز زماني كه ترموگرافي مادون قرمز براي بازرسي ساختمان به كار گرفته شد ، تعدادي استاندارد مختلف براي درست اجرا كردن اين امر طراحي شده است كه برخي بهتر از ديگري هستند و در هر صورت تمامي تصوير برداران حرارتي بايد درك كافي از آنها و نحوه به كار گيري استاندارد هاي مذكور در شغل خويش را داشته باشند. آنچه در ادامه ارايه مي شود خلاصه از استاندارد هاي موجود و  در دسترس كه  داراي اهميت بيشتر بوده  و سازمان انتشار دهنده آنها  است .

ASTM C 1060  -  بازرسي ترموگرافي عايق هاي نصب شده در در حفره هاي فريم هاي ساختماني

منتشر شده توسط ASTM

اين استاندارد كه توسط انجمن تست و مواد آمريكا منتشر شده است به جزئيات شرايط لازم به صورت گام به گام براي ارزيابي كيفي كارايي عايق با استفاده از تصوير برداري حرارتي مي پردازد. در استاندارد C 1060 اختلاف دماي 10 درجه سلسيوس در اتصال سطح به سطح يا هوا به هوا براي حداقل 4 ساعت  براي ارزيابي موارد غير عادي كارايي عايق در ساختمان مورد نياز است . علاوه براين اين استاندارد برخي مشخصات تجهيزات هدف گذاري شده مانند حساسيت حرارتي ، رزولوشن هندسي مورد نياز براي دوربين هاي حرارتي كه  استفاده مي شوند و ملاحظات محيطي  مانند بار خورشيد و مدت زمان لازم براي براي رفع اثر تابش مستقيم خورشيد قبل از بازرسي ( سه ساعت  براي  ساختمان هاي اسكلت فلزي و هشت ساعت براي سازه هاي با روكش چوبي) همچنين سرعت باد بايد كمتر از 15 مايل بر ساعت بوده و سطح بايد كاملا خشك باشد.

ASTM E 1186  - تشخيص نشتي هوا در ساختمان و سيستم هاي انتقال دهنده هوا

منتشر شده توسط ASTM

اين استاندارد ASTM يك استاندارد جامع  است   كه جزئيات شرايط لازم و رويه هاي مناسب براي تشخيص و تعيين نشتي هوا در ساختمان را ارايه مي كند. اين استاندارد اختلاف دماي 5 درجه سلسيوس را براي تشخيص نشتي هوا در يك ساختمان را بيان مي كند. همچنين يك اختلاف فشار حدود 10 تا 50 پاسكال كه حدود 10 دقيقه حفظ شود توصيه گرديده است . تخليه فشار با انجام اسكن داخلي و فشار سازي با انجام اسكن از بيرون مجاز بوده  و توصيه شده است كه هر دو روش ممكن است در تشخيص و تعيين مسير هاي نشتي هوا مناسب باشد.  راهنماي استفاده از مادون قرمز با فن فشار ساز تنها بخشي از اين استاندارد است كه شامل هفت  روش عملي شامل استفاده از ردياب دود ، تجهيزات اندازه گيري جريان ، اكوستيك ، گاز ياب ها و مايعات تشخيص نشتي است .

استاندارد هاي ديگر مفيد شامل ISO 6781 – عايق حرارتي ، تشخيص كيفي وضعيت غير عادي حرارتي در ظاهر ساختمان با استفاده از روش مادون قرمز  كه در سال 1983 به موازات استاندارد ASTM C 1060 منتشر شده است و در برخي موارد به جزئيات بيشتر پرداخته است . استاندارد NMS بخش   13 27 02     مميزي ترموگرافي – ساختمان نيز در كشور كانادا استفاده مي شود براي تعيين و شناسايي وضعيت هاي غير عادي حرارتي  مرتبط با پل هاي حرارتي ، نشتي هوا ، نصب ناصحيح عايق يا جمع شدن رطوبت در ساختمان مي باشد. استاندارد كانادايي ديگر GSB 149-GP-2MP  راهنماي تحليل ترموگرافي ديوارهاي ساختمان

بديهي است اگر كسي قصد بازرسي ساختمان دارد بايد با خريد و مطالعه دقيق اين استانداردها آنها را به خوبي بياموزد. مي توان اين استانداردها را در دوره هاي تخصصي به  متخصصان سطح يك ترموگرافي مطابق با ASNT به عنوان دوره هاي تكميلي آموزش داد.