پرینت 
ترموگرافي آموزش

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دوره ترموگرافی فشرده جامع شامل ترموگرافی مقدماتی- پیشرفته سطح یک و نیز کارگاه ترموگرافی عملی در روز های   27 و ۲۸ اردیبهشت  و ۱۱ خرداد در شرکت توگا واقع در فردیس کرج برگزار شد . در این دوره که گروه های مختلف بازرسی و تعمیرات شرکت توگا حضور داشتند مباحث تئوری و عملی و اصول صحیح تصویر برداری و تحلیل حرارتی و اشتباهات معمول اموزش داده شد .

 

 

در اين دوره ضمن بررسي قابليت هاي دوربين ترموگرافي موجود در شركت توگا، روش هاي تعيين ضريب تابش سطوح نامشخص ، روش شناسايي ميدان ديد آني و ميدان ديد آني اندازه گيري و محدوديت هاي ناشي از آن به شركت كنندگان در دوره آموزش داده شد . همچنين در رابطه با تجهيزات اندازه گيري دماي غير تماسي نيز مطالبي ارايه گرديد.