تصوير اينفرارد (‌مادون قرمز) يك كهكشان كه توسط تلسكوپ فضايي هابل گرفته شده است.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

آيا بايد يافته هاي خود را به ديگران ارايه كنيد؟سيستمي تهيه كنيد كه مجهز به دوربين عكاسي نور مرئي با پرژكتور و ليزرپوينتر باشد.

با توجه يه اينكه امروزه  بسياري از دوربين هاي ترموگرافي مرسوم مجهز به دوربين هاي معمولي نور مرئي با كيفيت 3 تا 5 مگاپيكسل هستند ديگر نيازي نيست كه شما وسايل جداگانه اي را براي گرفته عكس هاي معمولي از تجهيزات حمل كنيد. دوربين هاي امروزي امكانات خوبي را براي تهيه هر دو نوع عكس ( مرئي و مادون قرمز ) و تركيبات آن فراهم مي سازند . عكس هاي ديجيتال مرتبط با تصاوير مادون قرمزي كه شما گرفته ايد مي توانند در مستند سازي بهتر و بيشتر مشكل و تصميم گيري مناسب بسيار كارساز باشند. اگر مشتري يا كارفرماي شما نياز دارد تا يك گزارش كامل و جامع دريافت كند ،‌ مطمئن باشيد كه حتماً‌ به اين امكان در دوربين ترموگرافي خود نياز داريد. همچنين وجود يك پرژكتور بر روي دوربين ترموگرافي شما كمك بسياري به تهيه عكس هاي ديجيتال نور مرئي در نقاط تاريك مي كند .

بسياري از دوربين هاي ترموگرافي امروزي مجهز به ليزر پوينتر هستند . اين ليزر پوينتر ها كمك مي كنند تا شما بتوانيد تجهيز مورد بررسي را از ساير تجهيزات اطراف خود با حفظ فاصله ايمن تشخيص دهيد. ثبت نقطه ليزر بر روي عكس معمولي گرفته شده مي تواند يك مرجع قابل اطمينان از آنچه ترموگرافي شده است ارايه كند.

در بسياري از بازرسي ها تشخيص كابل ، سيم و يا سوكتي كه داراي دماي بيش از حد مجاز است به راحتي ميسر نيست اما ليزر پوينتر به شما كمك مي كند كه براحتي تجهيز معيوب را علامت گذاري كنيد و تشخيص دهيد .

پس توصيه مي شود در خريد دوربين ترموگرافي به اين دو امكان ساده اما بسيار كارآمد توجه كنيد و با صرف هزينه اندك دو گزينه مفيد را همواره همراه  خود داشته باشيد.