تصوير اينفرارد (‌مادون قرمز) يك كهكشان كه توسط تلسكوپ فضايي هابل گرفته شده است.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در اين سري از مقالات سعي داريم تا راهنماي خوبي براي كساني كه مي خواهند دوربين ترموگرافي تهيه كنند ايجاد كنيم در هر بخش يكي از قوانيني كه رعايت آن مي تواند به شما كمك كند تا دوربين مناسبي خريداري كنيد مورد بحث قرار مي گيرد. قانون اول در اينجا مورد بحث واقع مي شود .

دوربين مادون قرمزي تهيه كنيد كه رزولوشن دتكتور آن با توجه به بودجه شما حداكثر مقدار ممكن باشد

اغلب دوربين هاي مادون قرمز نسبت به دوربين هاي نور مرئي داراي پيكسل كمتري هستند بنابراين بايد توجه كافي به رزولوش دتكتور داشت. دوربين هاي مادون قرمز با رزولوشن بالاتر مي تواند اهداف كوچكتري را از فواصل دورتر اندازه گيري كرده و تصاوير حرارتي واضح تري ايجاد كند. اين دو مزيت باعث مي شود تا اندازه گيري هاي قابل اطمينان تر و دقيق تري به دست آيد.

مقايسه رزولوشن دتكتور 1

البته بايد به تفاوت بين رزولوشن نمايش و دتكتور توجه كرد. برخي از توليد كنندگان در رابطه با كيفيت و رزولوشن LCD خود بسيار غلو كرده و سعي دارند رزولوشن پايين دتكتور را كه اهميت بيشتري دارد پنهان كنند. به عنوان مثال ،‌رزولوشن LCD ممكن است در سطح 480*640 باشد اما رزولوشن پيكسل دتكتور تنها 120*160 يا 19200 پيكسل باشد كه در اين صورت رزولوشن بالاتر نمايشگر مطلقاً بي فايده و بلا استفاده است. تاكيد مي كنم كه كيفيت تصوير حرارتي و داده هاي اندزاه گيري آن همواره توسط رزولوشن دتكتور تعيين مي شود و نه رزولوشن نمايشگر شما . تصاوير حرارتي با رزولوشن بالا نه تنها نتايج عددي با دقت بيشتر را به دست مي آورد بلكه مي تواند كمك بسيار موثري به پرسنل بازرسي فني ،  تعميرات و نگهداري و گروه هاي بيمه براي بازرسي و عيب يابي هاي موثر تر باشد. تصاوير كيفيت بالاي حرارتي همچنين  براي گزارشات گروه هاي ترموگرافي و در نتيجه بازار كار ايشان بسيار ارزشمند است .

مقايسه رزولوشن دتكتور2

 تصاوير فوق مقايسه انواع دوربين هاي ترموگرافي با رزولوشن مختلف دتكتور و تاثير آن در ثبت دماي حداكثري در مدار را شنان مي دهد همانطور كه مي بينيد رزولوشن پايين در عكس اول از سمت چپ باعث شده است تا نسبت به تصوير اول از سمت راست 25 درجه دما كمتر ثبت شود كه ناشي از اثر همپوشاني ناقص نقطه مورد نظر بر روي تعداد دتكتور هاي مناسب است . در اين حالت تصوير نقطه داغ بخشي از يك دتكتور را در فاصله مشخص از تجهيز و با توجه به ميدان ديد آني تحريك كرده و نقاط خنك تر نيز بخشي از همان دتكتور را تحريك مي كند كه برايند آنها دماي كمتري را نشان مي دهد .