تصوير اينفرارد (‌مادون قرمز) يك كهكشان كه توسط تلسكوپ فضايي هابل گرفته شده است.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

انتخاب و نگهداري دوربين ترموگرافي و نرم افزار تحليلي
انتخاب تجهيزات تحليلي حرارتي و نرم افزار به اهداف شما بستگي دارد. در بيشتر مراكز صنعتي از روش اندازه گيري نسبي دماها با استفاده از روش هاي عددي يا مقايسه تصاوير حرارتي استفاده مي شود كه براي مقاصد بازرسي ساليانه كافي است . اين كار اغلب موارد غير طبيعي ، اتصالات سست ، فازهاي داغ و ... را براري درجه بندي لزوم بازرسي هاي بيشتر و اقدام اصلاحي نمايان مي كند. سخت افزار مورد نياز و توانمند براي اين سطح از بازرسي كمتر گران قيمت بوده و استفاده آن ساده تر از تجهيزات لازم براي بازرسي هاي دقيق كمي است .در اغلب تجهيزات ترموگرافي مادون قرمز براي اطمينان از صحت نتايج نياز به كاليبراسيون دوره اي دوربين ها يا تجهيزات ديگر است .
انتخاب مناسب تجهيزات براي عيب يابي الزامي است . اغلب عبارت " دوربين حرارتي" يا " دوربين مادون قرمز " بدون تميز دادن اينكه تجهيز توانايي محاسبه دما را به صورت كمي دارد يا خير به جاي هم استفاده مي شوند . همچنين عبارت " تابش سنج " بعضا به كار گرفته مي شود . دوربين هاي ترموگرافي مادون قرمز كه تحت عنوان " دوربين حرارتي" شناخته مي شوند توانايي نشان داده گراديان هاي دمايي هدف را داشته و لذا نقاط داغ را نشان ميدهند اما نميتوانند مقادير كمي دما را محاسبه كنند . " تابش سنج ها " يا همان Radimeter مقادير كمي دما را محاسبه مي كنند . ترمومترهاي تابشي دستي مقدار دما را نشان مي دهند اما توانايي نمايش تصوير حرارتي تجهيز تحت بازرسي را ندارند. .

 دوربين هاي تصوير حرارتي يك تصوير دوبعدي نشان مي دهند در حالي كه دمانگار ها يا ترمومترهاي دستي صرفا دماي نقطه اي را نشان مي دهند. از انجايي كه دمانگار هاي دستي تنها تجهيزات اندازه گيري نقطه اي هستند درك چگونگي تاثير فاصله از هدف بر روي اندازه گيري از اهميت ويژه اي برخوردار است . وقتي كفايت استفاده از دمانگار دستي براي انجام بازرسي حرارتي يك تجهيز تعيين شد استفاده كننده بايد فاصله بين تجهيز اندازه گيري و هدف را تعيين كند زيرا هر چه فاصله بيشتر شود ناحيه اندازه گيري نيز بزرگتر خواهد شد و بنابراين خطاي اندازي گيري افزايش مي يابد

بايد توجه نمود كه با استفاده از تجهيزات دمانگاري تابشي دستي ، تجهيز تقريبا متوسط دماي يك ناحيه بزرگ را به شما ارايه مي كند . همچنين اين دسته از تجهيزات به استفاده كننده اجازه اينكه تابش هاي بازتاب كرده و عبور كرده را تنظيم كند نمي دهد كه خود عامل احتمالي براي افزايش خطاي داد ه هاي اندازه گيري شده است.
بسيار مهم است درك كنيد كه تجهيزات تحليل حرارتي غير تماسي ميزان تابش مادون قرمز منتشر شده از سوژه تحت مراقبت و اشعه بازتابيده شده ساير تجهيزات و لوازم موجود در اطراف را اندازه گيري مي كند . تابش مادون قرمز نوعي از تابش الكترومغناطيس است كه خواصي شبيه به نور مرئي دارد . سرعت امواج مادون قرمز معادل با امواج نور مرئي است و تفاوت اصلي بين امواج مادون قرمز و نور مرئي در طول موج آنها است كه بر حسب ميكرومتر بيان مي شود.
دوربين هاي مادون قرمز نوع MWIR در طول موج هاي بين 3.0 تا 5.5 ميكرو متر و انواع LWIR با طول موج هاي 7.0 تا 15.0 ميكرومتر كار مي كنند كه براي كارهاي بازرسي صنعتي مورد قبول است. دوربين هاي نوع طول موج بلند يا LWIR ترجيح داده مي شوند زيرا انواع MWIR نوعاً از يك كولر داخلي استفاده مي كنند كه چندين دقيقه زمان براي خنك كردن دتكتور قبل از اين دستگاه براي تصوير برداري مناسب يا اسكن استفاده شود صرف مي كنند. همچنين LWIR تحت تاثير تابش هاي منتشره خورشيد قرار نمي گيرد اگرچه كماكان بازتابش هاي هاي نور خورشيد بر آن تاثير گذار است .تجهيزات LWIR براي كارهاي بازرسي IR بيرون ازساختمان مانند پست و كليد خانه ها مناسب تر هستند.
وقتي تصميم گرفتيد كه يك سيستم مادون قرمز تهيه كنيد بايد فاكتورهاي زيادي را مورد توجه قرار دهند. در انتهاي همين مقاله  ليستي از ملاحظات و ابزارهاي مقايسه و نيز نكات مهم در خريد يك تجهيز ترموگرافي را ارايه كرده است.
هزينه هاي سيستم هاي تحليل حرارتي بخصوص تجهيزات تصوير برداري حرارتي  مي تواند بسيار زياد باشد در هنگام تصميم گيري البته بايد هزينه  عدم تشخيص مشكلات را نيز در نظر گرفت . در هنگام انتخاب سيستم ، ملاحظات اصلي بايد شامل ارزش تعيين دقيق كمي دما در نظر گرفته شود بنابراين كاهش زمان تحقيق و تعميرات ، تاثيرات اقتصادي خروج هاي اضطراري ناشي از يك تجهيز خراب بايد تعيين گردد. معمولا يك سيستم گران تر در طولاني مدت از نظر هزينه تمام شده كارآمد تر است . صرفنظر از نوع دوربين انتخاب شده ، سيستم استفاده شده نبايد بهتر از دوره هاي تامين شده براي اپراتور يا تصوير بردار حرارتي باشد .  از سوي ديگر در آموزش نيز خساست به خرج ندهيد.
بسياري از دوربين هاي تصوير برداري حرارتي مشخصات مشابهي كه نياز هاي برنامه هاي تحليل حرارتي را پوشش مي دهند ارايه مي كنند. توصيه مي شود قبل از خريد تجهيز از آن  براي اجراي بازرسي ترموگرافي در سازمان خود استفاده كنيد تا از نظر راحتي استفاده و رعايت مسايل ارگونوميك  توسط سازنده مطمئن گرديد. معمولا فروشندگان سخت افزار را  قبل از فروش براي نمايش  توانايي به سازمان شما مي آورند و لذا شما مي تواند آن را تست كنيد .
وقتي كه ارزيابي كامل شد . تامين كننده پكيج نرم افزار همراه با سخت افزار را كه با آن گزارشات را تهيه مي كند نمايش مي دهند. مطمئن شويد استفاده از نرم افزار راحت بوده و نيازهاي شما را پوشش مي دهد. تصوير ها را با نرم افزار باز كنيد و بر روي تصايور تغيير دهيد ، پارامترها را مانند ضريب تاش ، جعبه رنگ و متن و غير را تغيير داده و اطمينان حاصل كنيد اين اطلاعات به سادگي در دسترس هستند.
امكانات سخت افزاري و نرم افزاري
زماني كه يك سيستم تصوير برداري مادون قرمز را انتخاب مي كنيد ، فاكتورهاي زيادي را بايد براي اينكه سخت افزار و نرم افزار شما مناسب براي استفاده باشد در نظر بگيريد.
جداول زير راهنماي مقايسه براي تهيه اين تجهيزات است كه ميتواند به شما كمك كند تا وسيله مناسب تري را تهيه كنيد.