تصوير اينفرارد (‌مادون قرمز) يك كهكشان كه توسط تلسكوپ فضايي هابل گرفته شده است.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

ترموگرافي يا تصوير برداري حرارتي مادون قرمز يك روش منظم براي جمع‌آوري، ‌ذخيره‌سازي و تحليل انرژي تابشي مادون قرمز با استفاده از سيستم‌هاي تصوير برداري مادون قرمز است. يك ترموگرام يا تصوير‌حرارتي ، تصويري است كه نقشه‌ي توزيع سطوح مختلف انرژي تابشي مادون قرمز را از سطحي از جسم كه قابل مشاهده است، نشان مي‌دهد. مجدد ياد آوري مي‌كنيم كه تجهيزات مادون قرمز، دما را اندازه‌گيري نكرده و تنها انرژي تابشي را اندازه‌گيري مي‌كنند.توجه كنيد كه ترموگرافي جايگزين هيچ روش ديگر پايش وضعيت نيست ولي مي‌تواند با تمامی اين روش‌ها تركيب شده و نتايج مثبت و قابل توجهي به بار آورد.اكنون كه تا حدودي با ترموگرافي و اهداف آن آشنا شده‌ايم، شايد اين سوال مهم به ذهن خواننده عزيز خطور كند كه آنالیز ترموگرافي نسبت به ساير روش‌هاي مرسوم چه مزايا يا امكاناتي ويژه‌اي دارد. در ادامه مي‌خواهيم برخي از اين مزايا را معرفي كنيم:

·    محاسبات دما غير تماسي و بدون نفوذ در تجهيز يا سوژه مي‌باشد: به‌عنوان مثال شما براي بازرسي يك خط 20 كيلوولت مي‌توانيد بدون تماس و از فاصله‌اي ايمن نسبت به بازرسي اقدام كنيد.

·    نيازي به توقف فرآيند نيست: درحقيقت براي انجام ترموگرافي ، بايد فرآيند در جريان و كار باشد تا بتوان عيوب را شناسايي كرد. اين يكي از مزاياي بزرگ اين روش است ،‌ امكان انجام بازرسي در حين كار تجهيز.

·    اين يك تست غير مخرب است: در هنگام ترموگرافي نياز به تخريب يا دست‌كاري موضع مورد اندازه‌گيري وجود ندارد.

·    با اين روش م