تصوير اينفرارد (‌مادون قرمز) يك كهكشان كه توسط تلسكوپ فضايي هابل گرفته شده است.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

معرفي

براي بررسي اشياي عتيقه ( ميراث فرهنگي ) اغلب مهم است كه در رابطه با ساختار دروني آن چيز هايي را بدانيم و مشكل اصلي در اين رابطه عدم امكان دسترسي به اين لايه هاي داخلي و در ديد نبودن آنها است .داشتن اطلاعات عميق تر در داخل شيئي همچنين به عنوان يك پيش نياز براي ارزيابي وضعيت جسم و انتخاب روش مرمت و نيز اقدامات و اندازه گيري هاي حفاظتي است.ابزار هاي بازرسي مختلفي در طول سالهاي اخير توسعه يافته است كه اغلب از فيلد هاي كاري ديگر اقتباس  شده است . اخيرا برخي نتايج جالب توجه بر روي اشياي قيمتي و قديمي با استفاده از روش ترموگرافي فعال به دست آمده است كه يك روش تصوير برداري مادون قرمز خاص است .

 ترموگرافي مادون قرمز

در اين خلاصه كاربرد اين روش در رابطه با اشيايي با منشا چوب مد نظر است . فرمول پلانك به صورت زير است.

  :  چگالي قدرت به ازاي طول موج منتشر شده توسط يك جسم ايده آل ( جسم سياه )

جسم تابنده واقعي(جسم خاكستري):

 

ضريب تابش چوب : 

 

شدت توان توسط دما و ضريب تابش مشخص مي شود. اگر يكي از مقادير مشخص باشد مي توان نسبت به اندازه گيري و مشخص كردن ديگري اقدام كرد. دوربين هاي مادون قرمز شدت توان دريافتي از جسم را تبديل به تصاويري سياه و سفيد مي كنند كه قابليت رنگي شدن توسط روش هاي تلويزيوني به كار رفته در دوربين ها را دارد . اين تصوير ديجيتالي به دست آمده را ترموگرام يا تصوير حرارتي مي گويند.

 

اصول اندازه گيري

ارزيابي غير مخرب توسط ترموگرافي مي تواند به دو روش انجام شود. اول از همه تفاوت ضريب تابش مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. كنتراست در تصوير به صورت متفاوت ظاهر مي شود و اين مي تواند در ارزيابي مفيد واقع شود.روش دوم كه داراي اهميت بيشتر است برپايه ترموگرافي فعال طرح ريزي شده است . در اين روش كه به ترموگرافي جريان حرارت فعال معروف است مي توان مشخصات زير سطحي تصوير را به تجهيز اعمال كرد. به منظور انجام اين كار شيئي به آرامي و دقت با يك پالس كوچك و كوتاه گرم مي شود.الگوي دمايي نتيجه بر روي سطح بسته به مشخصات زير سطحي حرارتي جسم ايجاد مي شود. بنابراين هر تفاوت در انتقال حرارت و يا ظرفيت حرارتي قابل ديد است.

 ترموگرافي جريان حرارتي فعال

 

 به كار گيري ترموگرافي جريان حرارتي فعال


بازرسي يك قطعه چوبي با خاتم كاري زينتي

يك سطح كوچك از نقش چوبي ديواري احتمال زيادي براي جدا شدن دارد كه براي حفظ آن با چسب كاغذي محافظت شده است . ناحيه جدا شده مي تواند با روش ترموگرافي فعال شناسايي شود. تصوير مادون قرمز نشان داده شده در زمان هاي ده ثانيه ( Abb.12) و سي ثانيه ( Abb.13) بعد از تحريك حرارتي و براي ثبت پاسخ آن ضبط شده است . دراولين تصوير تاثير جدا شدگي به صورت نواحي قرمز رنگ  نشان داده شده است ، بسياري از اين نواحي به يك ترك در لايه زيرين چوب مرتبط است . تصوير دوم نگاهي عميق تر به داخل ساختار دارد و بنابراين ساختار داخلي چوب به نوعي قابل مشاهده شده است . ويژگي هاي بيشتر قابل آشكار سازي در اين تصوير شامل سوراخ هايي است كه توسط حشرات چوب خوار ايجاد شده است.


بررسي ترموگرافي فعال تابلوي شمايل اكرايني

تصوير مادون قرمز خطوط موربي را آشكار ساخته است كه به آماده سازي هاي اوليه بوم براي شروع نقاشي باز مي گردد. يك رديف از نقاط سياه به دليل ميخ هايي كه براي محكم كردن شيار به پشت شمايل زده شده قابل مشاهده است .خود نقاشي به سختي قابل مشاهده است اما طلاي به كار رفته در آن به صورت نقاط تاريك كاملا قابل ديد است . جزئيات بيشتر آشكار شده توسط ترموگرافي شامل سوراخ ها و حفره هاي ايجاد شده توسط حشرات چوب خوار در عمق اثر است.

 

ارزيابي حرارتي الوار تزئيني به كار رفته در يك خانه

تصوير ترموگرافي آثار پنهان شده در زير خرابي آب و هوايي را قابل مشاهده ساخته است.

ترموگرافي جريان حرارتي فعال كه با گرمايش بسيار آرام سطوح آثار تاريخي با پالس هاي حرارتي و متعاقب آن ترموگرافي زمان بندي شده توسط دوربين ترموگرافي انجام مي شود زمينه هاي جديدي را در ارزيابي آثار عتيقه و ارزشمند به وجود آورده است . تفاوت در ضريب انتقال حرارت يا ظرفيت حرارتي اجزاي زير سطحي از آن ها الگوي هاي حرارتي در سطح ايجاد مي كند كه مي تواند وضعيت ساختار داخلي را به نمايش گذارد. به كار گيري ترموگرافي فعال به عنوان يك روش غير مخرب نتايج بهتري را در رابطه با خواص فيزيكي چوب در قبال اشعه ايكس يا تكنيك التراسونيك دارد و همچنين اين روش نسبت به ديگر روش هاي راديو متري از پيچيدگي كمتري برخودار است. كاربرد هاي عمده و معمول اين روش در تعيين مشخصات خاتم كاري رنگ آميزي روي چوب، ساختار چوب ومواردي از اين قبيل است.