تصوير اينفرارد (‌مادون قرمز) يك كهكشان كه توسط تلسكوپ فضايي هابل گرفته شده است.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

ترموگرافی اسکن خطی ( LST ) یک روش دینامیک است که برای تشخیص تغییرات منطقه ای خواص حرارتی مواد مورد بازرسی با موفقیت مورد استفاده قرار گرفته است .در رابطه با لوله های بویلر از این روش برای مشاهده لاغر شدگی فولاد کربنی و در کامپوزیت ها برای تشخیص مشکل در ضخامت لایه ها به طور موثر استفاده می شود.

 

نمودار ترموگرافی

در روش LST  یک منبع حرارتی خطی با حرکت عرضی محدود در سراسر سطح نمونه آن هم با سرعت ثابت وجود دارد و یک دوربین مادون قرمز  پشت سر این منبع خطی گرما حرکت  کرده و تغییرات دما را در حین فرایند گرمایش ثبت می کند. هر فریم تصویر ثبت شده توسط دوربین حرارتی شامل دو منطقه اصلی است یکی منطقه ای که درآن منبع حرارتی موجب گرمایش آن شده است و یک منطقه که گرم نمی شود. درجه حرارت ثبت شده از منطقه گرم نشده ، اطلاعات مربوط به توزیع دمای اولیه یا پایه نمونه را فراهم می سازد.

شدت گرما ( q ) و سرعت ( V ) منبع حرارت تعیین کننده میزان رسوب انرژی بر روی نمونه مورد مطالعه است . از دیگر سوی ، هدایت حرارتی ( K ) ، ظرفیت گرمایی ( CP ) ، چگالی ( P ) و نفوذ حرارتی ( a ) کنترل کننده انتشار گرما بوده که به همراه مشخصات اپتیکال ، ضریب بازتابش و تابش ، ملاحظات تصویر برداری مادون قرمز و فاصله از سطح سوژه ، تعیین کننده امضای حرارتی تشخیص داده شده توسط  دوربین ترموگرافی است.

مزایای استفاده از LST 

حرکت جانبی منبع حرارت موجب می شود تا گرما دهی به سوژه به صورت یکنواخت انجام شده تا قابلیت های پردازش تصویر ، منجر به بهبود تمایز و شناسایی منطقه نقص شده و تاثیرات نویز تصویری و سرو صدا کاهش یابد. همین امکانات باعث شده است تا LST قادر باشد بازرسی های بی نقص و بدون از دست دادن وضوح را میسر سازد.