تصوير اينفرارد (‌مادون قرمز) يك كهكشان كه توسط تلسكوپ فضايي هابل گرفته شده است.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

ترموگرافی آشکار کننده تابش های سطحی اجسام بوده و می تواند با استفاده از نرم افزار نصب شده در دوربین دمای معادل آن را حساب کند. این تجهیز تفاوت های گرمایی سطح ساختمان را به صورت نقاط با رنگ های متفاوت نمایش می دهد . تفسیر عکس های ترموگرافی میتواند به بازرسین کمک کند تا بفهمند عایق ساختمان در چه مناطقی دارای مشکل و نقص است . از این ابزار می توان حتی برای تعیین و کنترل کیفیت عایق کاری که در حال اجرا است استفاده کرد. یک بازرسی ترموگرافی میتواند بصورت بازرسی بیرونی و درونی انجام شود .این بازرس انرژی است که تصمیم می گیرد کدام روش بهترین نتیجه را در شرایط خاص آب و هوایی به دنبال خواهد داشت.

 

معمولا ممیزی های داخلی معمول تر هستند زیرا گرما معمولا از میان دیوارها در خط مستقیم فرار نمی کند و تلفات گرمایی اشکار شده در یک ناحیه از بیرون ساختمان ممکن است در ناحیه ای دیگر در دیواره داخلی وارد شده باشد. به علاوه تشخیص تفاوت دما در سطح بیرونی ساختمان در طول یک روز آفتابی ، بارانی یا طوفانی بسیار سخت است . به دلیل همین مشکلات ممیزی های داخلی دقیق تر هستند زیرا تحت شرایط محیطی متغیر کمتری هستند. 

بازرسی های ترموگرافی در ساختمان به طور معمول با درب های دمنده هوا همراه است . این نوع از درب ها کمک می کند تا مشکلات نشتی هوا در دیواره ساختمان بیشتر آشکار شود . به طور معمول نشتی ها به علت جریان هوا محل عبور خود را خنک کرده و این رگه های خنک در تصویر ترموگرافی به رنگ تیره دیده میشود.

یک ممیز انرژی با استفاده از بازرسی مادون قرمز می تواند به راحتی کارایی عایق کاری ساختمان را ارزیابی کند و نواقص آن را آشکار سازد. یکی از نواقصی که با این روش تشخیص داده می شود عایق مرطوب است . وجود عایق مرطوب در ساختار عایق بندی باعث می شود که حرارت سریع تر از عایق خشک فرار کند همچنین ترموگرافی سقف می تواند نشتی های سقف را آشکار کند.

امروزه در بسیاری از کشورهای جهان قبل از خرید یک خانه توصیه می شود از بازرسی انرژی برای عیب یابی استفاده شود . این توصیه حتی برای خانه های تازه ساز نیز وجود دارد . البته این کار باید توسط افراد خبره و توانمند در این رابطه باشد . باید توجه داشت در بسیاری از موارد هزینه های اتلاف انرژی در یک ساختمان با مشکلات عایق بسیار خسارت بار خواهد بود.

ممیزین انرژی از چه ابزاری استفاده می کنند

بازرسین انرژی ممکن است از تجهیزات مختلفی برای آشکار سازی امواج مادون قرمز در بازرسی خود کمک بگیرند.

- اسپات رادیومیتر: این وسیله ساده ترین ابزار بازرسی است . این ابزرا در یک زمان تنها یک نقطه یا سطح کوچک را اندازه گیری می کند و بازرسی باید با اندازه گیری نقطه به نقطه به تفاوت های دمایی توجه کند 

- اسکنر خطی دما: این سیستم توزیع گرمایی خطی را نشان می دهد . 

- فیلم مادون قرمز : فیلم خاصی است که با استفاده از یک دوربین معمولی امکان عکس برداری حرارتی را ایجاد می کند.

- دوربین ترموگرافی : این ابزار دقیق ترین تجهیز بازرسی است که می تواند تصاویر دو بعدی از توزیع حرارتی ناحیه مورد نظر را ایجاد کند . جزئیاتی که در این روش بدست می آید چندین هزار برابر بیشتر از تجهیزات قبلی بوده و تفاوت قیمت تنها ممکن است دو تا سه برابر باشد.

آماده شدن برای انجام یک بازرسی ترموگرافی

برای آماده سازی یک بازرسی حرارتی داخل ساختمان باید چند گام اولیه را برداشت تا از دقت نتایج مطمئن شد. این کار می تواند شامل دور کردن اسباب منزل از دیوارها و برداشتن پرده ها باشد. تصاویر حرارتی با دقت بالا معمولا زمانی بدست می آیند که تفاوت دمای قابل ملاحظه ای ( حداقل 14 درجه سلسیوس ) بین دمای هوای داخل و بیرون ساختمان وجود داشته باشد. در مناطق شمالی آمریکا معمولا این کار در زمستان ها انجام می وشد . اما در ایالت های جنوبی معمولا در تابستان ودر شرایطی که سیستم های تهویه مطبوع روشن است .