تصوير اينفرارد (‌مادون قرمز) يك كهكشان كه توسط تلسكوپ فضايي هابل گرفته شده است.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

امروزه  با اطمینان می توان گفت که روش های معمول تعمیرات و نگهداری سنتی در صنعت که معمولا بر پایه عملیات تدافعی و یا روشهای پیشگیرانه مانند تعمیرات بر پایه زمان  طراحی شده اند دیگر کارآمد نبوده و نمی توان با این روش ها کارکرد اقتصادی و پایایی را برای یک واحد صنعتي تضمین نمود . روشهای سنتی معمول در بازه وسیعی از تعمیرات بر پایه خرابی[1] تا تعمیرات بر پایه ساعت[2] کارکرد در تغییر می باشد. در گذشته تصور می شد که روش های تعمیرات بر پایه خرابی روشهایی کم هزینه اما همراه با کاهش پایایی بوده  و روشهای  تعمیرات بر پایه اطلاعات آماری و ساعت کارکرد منجر به افزایش پایایی با انجام هزینه های بیشتر می گردد.امروزه با مطالعات و اقدامات انجام شده ثابت گردیده که حتی این تصورا