تصوير اينفرارد (‌مادون قرمز) يك كهكشان كه توسط تلسكوپ فضايي هابل گرفته شده است.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

شرکت بیمه CNA  با استفاده از ترموگرافی بیش از 105 میلیون دلار  صرفه جویی در تلفات و ریسک برای مشتریان  به ارمغان آورده است . ترموگرافی مادون قرمز یک روش عملی استاندارد است که به طور تخمینی در هر بازرسی بالغ بر 9651 دلار صرفه جویی به بار می آورد . 

سیستم های الکتریکی به دلایل روشن برای کار قابل اطمینان طراحی شده اند . شبیه هر سیستم پیچیده دیگر ، سیستم های الکتریکی نیاز به تعمیرات دوره ای و بازرسی دارند تا انتقال و تغذیه قدرت به ساختمان ها و تجهیزات به صورت ایمن و کارآمد میسر شود. 

این دلیلی است که CNA تست های ترموگرافی مادون قرمز را به مشتریان قدیمی و جدید خود با TIV یا ارزش تجمیعی کل 10 میلیون دلار یا بیشتر در هر منطقه پیشنهاد می کند.

تصویر برداری حرارتی ( ترموگرافی) موجب افزایش اعتماد به تجهیزات شده و پتانسیل های آتش سوزی را کاهش می دهد . همچنین این روش منجر به کاهش هزینه های انرژی شده و از توقف ناخواسته در فرآیند های تجاری جلوگیری می کند.استاندارد NFPA70 توصیه می کند که مالکین ساختمان ها به صورت سالانه بازرسی کامل ترموگرافی  را انجام دهند.CNA ( و سایر منابع بیمه گر) بازرسی 3 تا 5 سال یک بار را  بسته به سطح خطای پیدا شده پیشنهاد می کنند.

هزینه تخمینی یک بازرسی مادون قرمز توسط CNA بالغ بر 2000 دلار در روز تخمین زده شده است . CNA بازرسی های ترموگرافی را با دوربین های ترموگرافی خاص توصیه کرده است. این بازرسی ها بدون پرداخت هزینه اضافی به مشتریانی که واجد شرایط انجام این نوع بررسی هستند ارایه می شود که حداقل برای آن ها 2000 دلار در سال صرفه جویی به بار می آورد.

اتصالات سیستم های الکتریکی پتانسیل خطاهای مادون قرمز

هنگامی که از یک دوربین ترموگرافی استفاده می کنیم علایم حیاتی پتانسیل های خطر بصورت آنی توسط دوربین ضبط می شود. تحلیل و گزارش ها می توانند بعدا با استفاده از اطلاعات رادیومتریک اخذ شده از محل سایت انجام شوند. این امکان برای مشتری و تصویر بردار مزیت است.

تحلیل و اقدام پیشنهادی

در صورتی که یک اشکال و خطای متوسط دیده شود  باید ظرف مدت 60 روز توسط تکنسین خبره رفع شود . رفع این نوع از مشکلات می تواند پتانسیل صرفه جویی انرژی 100 دلار در سال را به دنبال داشته باشد. 

فیوز چاقویی فاز A به طور معنی داری داغ تر از دیگر اتصالات است (SP1) . این اتصال چاقویی باید باز شده و اتصالات هادی آن بازرسی شود تا هر گونه خوردگی ، پیتینگ و یا دیگر اشکالات شناسایی شود. اگر خوردگی یا زنگ زدگی یا هر اشکال دیگری دیده شد باید اتصال چاقویی تعویض شود.

 (منبع سایت شرکت FLIR)