تصوير اينفرارد (‌مادون قرمز) يك كهكشان كه توسط تلسكوپ فضايي هابل گرفته شده است.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

امروزه شناسايي عيب قبل از وقوع نه يك انتخاب بلكه يك الزام است . تجهيزات و ابزار اندازه گيري مدرن امروزي امكانات جديدي را ايجاد كرده اند كه بتوان بسياري از عيوب را قبل از اينكه مخاطرات مالي و جاني بوجود آورند شناسايي نمود و با انجام اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه از وقوع آنان ممانعت بعمل آورد . يكي از مفيد ترين ،‌كارآمد ترين و سريع ترين ابزار تشخيص عيب دوربين هاي ترمو گرافي مي باشد . با استفاده از دوربين هاي ترموگرافي مي توان نقاط داغ و مراكز توليد حرارت را در تجهيزات مكانيك و بخصوص تجهيزات الكتريكي براحتي و از فاصله ايمن تشخيص داد. نقاط حرارتي كه ميتوانند با بي توجهي منجر به حوادث ناگوار و حتي ويرانگر باشند .

 

آيا ميدانيد علت بيشتر حوادث آتش سوزي در منازل و انبار هاي بزرگ به عيوب تجهيزات ساده برقي مانند پريز ،‌ كليد ،‌كابل هاي اورلود شده و اتصالات نامناسب باز ميگردد؟ به جرات مي توان گفت تنها ابزاري كه مي تواند بيشتر اين عيوب را بسرعت