تصوير اينفرارد (‌مادون قرمز) يك كهكشان كه توسط تلسكوپ فضايي هابل گرفته شده است.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

در هنگام ترموگرافي در فضاي بسته معمولا با دو وضعيت متفاوت مواجه هستيد. در پاره‌اي از اوقات، منابع حرارتي خاصي در محيط اطراف وجود ندارد در اين حالت معمولا دماي اجزاي مختلف محيط با دماي هوا يكسان است و شما مي‌توانيد به عنوان يك تقريب خوب از دماي هوا در محاسبات دماي پس زمينه استفاده كنيد.

اگر در محيط پيراموني تجهيزات يا اشيايي حضور داشته باشند كه دماي آن‌ها مقدار قابل توجهي با دماي محيط متفاوت باشد استفاده از دماي محيط مي‌تواند نتايج نامطلوبي را ايجاد كند. در اين حالت تصوير‌بردار حرارتي بايد با روش‌هاي مناسب نسبت به حذف تاثير دماي پس زمينه اقدام كند. به عنوان مثال مي‌تواند با استفاده از صفحات بزرگ چوبي و يا مقوايي از رسيدن تابش‌هاي ناشي از منابع توليد گرماي پس زمينه به جسم مورد نظر ممانعت به عمل آورد، و يا اينكه با محاسبه اين دما تاثيرات دماي پس زمينه در دوربين وارد و در محاسبات دماي سوژه مورد نظر اعمال كند براي اين كار مي‌تواند از رادياتورهاي لامبرت و يا دوربين ترموگرافي خود استفاده كند.

-  چراغ‌هاي روشنايي موجود در محيط‌هاي سربسته با اينكه درحالت عادي تاثير زيادي بر اندازه‌گيري‌هاي شما ندارند اما در بعضي مواقع بهتر است با خاموش كردن اين منابع و در تاريكي اقدام به ترموگرافي كنيد. بايد دقت كنيد برخي از منابع توليد نور، امواج حرارتي مادون قرمز را نيز از خود منتشر مي‌سازند كه اين نوع از تابش‌ها، مي‌تواند بر روي دماي اجسام اطراف خود تاثير گذارد. بنابراين توصيه مي‌شود از ترموگرافي اجسام در كنار اين منابع خودداري كنيد. بايد توجه كنيد كه منابع نور سرد مانند LED يا نئون‌ها مشكل ساز نيستند و به طور معمول تنها منتشر كننده نور مرئي بوده و كم‌تر امواج مادون قرمز را تابش مي‌كنند. اين به دماي كاركرد اين نوع از منابع نور باز مي‌گردد.

 

به عنوان آخرين نكته در برخي از مواقع براي اندازه‌گيري‌هاي دقيق حتي بايد تاثير تابش حرارت بدن خود را لحاظ كنيد.