تصوير اينفرارد (‌مادون قرمز) يك كهكشان كه توسط تلسكوپ فضايي هابل گرفته شده است.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

امروزه بيش‌ترين كاربرد در صنعت براي ترموگرافي توسط دوربين‌هايي انجام مي‌شود كه امواج مادون قرمز با طول موج بلند دريافت و آشكار مي‌كنند. ترموگرافي فرايند ثبت تشعشعات مادون قرمز با طول موج بلند بر روي ميدان ديد دوربين است.هيچ دوربين ترموگرافي دردنيا وجود ندارد كه بتواند دما را نشان دهد. يك تصوير حرارتي از ثبت اثر امواج مادون قرمز منتشر شده كه در وسعت ميدان ديد دوربين از طريق لنز مخصوص آن عبور مي‌كند بر روي دتكتور يا دتكتور آشكار ساز مادون قرمز منتقل مي‌شود، به وجود مي‌آيد.

پس از آن با استفاده از محاسبات بر مبناي فرمول‌هاي ثابت شده رياضي و فيزيك و با استفاده از ضريب تابش و در نظر گرفتن دماي بازتابش پس زمينه مي‌توان دما را محاسبه كرد. هر دو پارامتر ضريب تابش و دماي پس زمينه را مي‌توان به‌صورت دستي به دوربين وارد كرد.دتكتور موجود در دوربين انرژي تابشي را به جريان‌هاي الكتريكي تبديل مي‌كند. اين جريان‌هاي الكتريكي پس از عبور از مدارات تقويت كننده و ساير مدارات تنظيم و نمايش دهنده، تصوير ايجاد شده را بر روي نمايش‌گر ظاهر مي‌سازد. دوربين‌هاي ارزان قيمت قديمي به طور معمول داراي دتكتورهاي 80 x80 بودند و امروزه دوربين‌هاي با دتكتورهاي 160x120 كه شامل 19200 پيكسل در دتكتور هستند به عنوان ضعيف ترين نوع دوربين شناخته مي‌شوند. محدوده‌هاي مختلفي براي دتكتور وجود دارد دوربين‌هاي خوب چيزي بين 77000 تا  650000 پييكسل دتكتور دارند. بديهي است با افزايش تعداد پيكسل‌هاي دتكتور به علت جزئيات بهتر، دقت و در نتيجه قيمت دوربين  به شدت افزايش مي‌يابد.

تمامي دتكتورهاي اين دوربين‌ها يك تصوير سياه و سفيد از سوژه تهيه مي‌كنند. امروزه كمتر كسي حاضر به تماشاي تصاوير سياه و سفيد است لذا اكثر توليد كنندگان دوربين‌هاي مادون قرمز با استفاده از تكنيك‌هاي تلويزيوني امكان ايجاد تصاوير رنگي با استفاده از نمايشگرهاي رنگي را ايجاد كرده اند به طوري كه شما در اين دوربين‌ها گزينه‌ها و تركيب‌هاي رنگي مختلفي براي نمايش تصوير حرارتي خود داريد.