تصوير اينفرارد (‌مادون قرمز) يك كهكشان كه توسط تلسكوپ فضايي هابل گرفته شده است.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دوره دو روزه آشنایی با اشتباهات مرسوم در ترموگرافی و کارگاه عملی اندازه گیری دما برای همکاران شرکت بهره برداری و نگهداری مپنا در محل نیروگاه زواره برگزار شد. در این دوره دو روزه جمعی از مهندسین ستاد O&M مپنا و گروهی از مهندسین شاغل در نیروگاه های مختلفی که توسط گروه مپنا بهره برداری میگردد حضور داشتند. در این دوره شرکت کنندگان با اشتباهات مرسوم در ترموگرافی و راهکارهای رفع آنها آشنا شده و بطور عملی اندازه گیری دقیق دما را با دوربین ترموگرافی تجربه کردند.