پرینت 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دوره ترموگرافي پیشرفته سطح یک از طریق مرکز تست و پایش ماشین های الکتریکی دانشگاه علم و صنعت ایران در محل نیروگاه بعثت برگزار گردید . اين دوره در تاريخ هاي بیستم تا بیست و دوم مردادماه  توسط آقاي مهندس فاضل بخششي ارايه گرديد . در اين دوره گروه هاي مختلفي از کارشناسان مهندسی ، پست ، کارشناسان و تکنسین های تعمیرات حضور داشتند . مباحث تئوريك تصوير برداري حرارتي مادون قرمز، معرفي روش هاي مختلف تعيين ضريب انتشار ، تعيين دماي پس زمينه و روش هاي اندازه گيري صحيح دما ، عيب يابي تجهيزات مختلف اكتريكي و مكانيكي و ... و در نهايت كار عملي با دوربين ترموگرافي از جمله موارد مطرح شده در اين دوره بود.