پرینت 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دوره ترموگرافي مقدماتي در محل پالايشگاه سرخون بندر عباس با موفقيت برگزار گرديد . شركت كنندگان اين دوره كه از كاركنان بخش هاي مختلف پالايشگاه منجمله مهندسي ، تعميرات و بهره برداري بودند در اين دوره با اصول و مباني تصوير برداري حرارتي و روش عيب يابي تجهيزات مختلف الكتريكي ، مكانيكي و فرآيندي آشنا شده و محدوديت ها و قابليت هاي دوربين ترموگرافي صنعت خود را بصورت كامل آموختند. اين دوره كه توسط موسسه آموزشي و پژوهشي بينا كاوشگران راستين برنامه ريزي برگزار شده بود توسط آقاي مهندس فاضل بخششي در روزهاي سوم و چهارم ارديبهشت ارايه شد.

در اين دوره همچنين به سوالات شركت كنندگان در رابطه با كاربردهاي ترموگرافي در صنعت گاز و نيز رفع اشكال در رابطه با تحليل هاي حرارتي پرداخته شد.