پرینت 
thermography ترموگرافي تصوير برداري حرارتي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دوره ترموگرافی فشرده جامع شامل ترموگرافی مقدماتی- پیشرفته سطح یک و نیز کارگاه ترموگرافی عملی در روز های 8 تا 11 اسفند ماه 96 در شرکت مکو واقع در فردیس کرج توسط مهندس بابک فاضل بخششی برگزار شد . در این دوره که گروه های مختلف بازرسی و تعمیرات شرکت مکو حضور داشتند مباحث تئوری و عملی و اصول صحیح تصویر برداری و تحلیل حرارتی و اشتباهات معمول اموزش داده شد.

 در اين دوره ضمن بررسي قابليت هاي دوربين ترموگرافي موجود در شركت مکو، روش هاي تعيين ضريب تابش سطوح نامشخص ، روش شناسايي ميدان ديد آني و ميدان ديد آني اندازه گيري و محدوديت هاي ناشي از آن به شركت كنندگان در دوره آموزش داده شد . همچنين در رابطه با تجهيزات اندازه گيري دماي غير تماسي نيز مطالبي ارايه گرديد.