تصوير اينفرارد (‌مادون قرمز) يك كهكشان كه توسط تلسكوپ فضايي هابل گرفته شده است.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

سمينار آموزشي و كارگاه عملي ترموگرافي در شركت كيميا چوب گرگان برگزار شد.

در اين سمينار يك روزه، مباحث مختلفي از جمله آشنايي با ترموگرافي ، تاثير تنظيمات در خطاي اندازه گيري ، كاربردهاي مختلف ترموگرافي و نحوه صحيح انجام ترموگرافي به حاضرين كه شامل كارشناسان و مديران شركت كيميا چوب بود ارائه گرديد. درادامه و در روز دوم در بازديدهاي بعمل آمده از كارخانه به سوالات گروه CM شركت كيميا چوب پاسخ داده و برخي موارد و نكات عملي در انجام ترموگرافي و استفاده از نرم افزار مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفت و در نهايت با بررسي فرم و رويه هاي جاري، راهكارهاي مناسب پيشنهاد گرديد.

اين دوره دو روزه توسط مهندس بابك فاضل بخششي در 13 و 14 دي ماه سال جاري برگزار شد.