تصوير اينفرارد (‌مادون قرمز) يك كهكشان كه توسط تلسكوپ فضايي هابل گرفته شده است.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تاثير ساختار سطح در تابش مادون قرمز

ترجمه : بابك فاضل بخششي

برای هر ماده داده شده ، ضریب تابش ممکن است به شدت به ساختار سطح وابسته بوده و متغیر باشد. این مسئله وضعیت غیرمطلوبی را ایجاد می کند که برای یک ماده مشابه ، مقادیر متفاوتی برای ضریب تابش وجود داشته باشد. این اثراغلب برای فلزات معمول است . اگرچه فلزات براق می توانند به مقادیر بسیار ناچیز ضریب تابش تا دو صدم برسند، ضریب تابش می تواند حتی به مقادیر بالاتر از 8/0 اگر سطح زبر باشد دست یابد.بالاترین مقادیر برای اجزای فلزی اصلی زمانی که سطح آنها دارای خوردگی بوده و یا اکسید شده باشد قابل دستیابی است .به عنوان مثال تصور کنید برای مثال یک پیچ فلزی یک اتصال الکتریکی که برای سالها بهره برداری شده است و در تماس با اکسیژن و تحت تأثیر هوا و آب قرار دارد. مقادیر ضریب تابش به بزرگی 78/0 برای سطوح مسی زنگ زده و 90/0 برای برخی اجزای استیل که سطح انها تحت تأثیر برخی اصلاحات شیمیایی قرار گرفتند گزارش  شده است. این فاکتور اغلب برای بازرسی بسیار مهم است ، به عنوان مثال برای یک بازرس ترموگرافی که باید شرایطی برای رد کردن و یا قبول قطعات را داشته باشد پیچ و مهره ، کلمپ های الکتریکی و اجزای مشابه در قطعات الکتریکی مهم است. بنابراین برای دست یابی به تفاوت دماهای صحیح درمقایسه بین اجزا با ضریب تابش معلوم نیاز به یک تحلیل عددی است . باید توجه کرد که دمای اندازه گیری شده به شدت وابسته به مقادیر واقعی ضریب تابش است.

برای نمایش تاثیر جنس و ساختار سطح بر روی ضریب تابش ما از مکعب لسلی کمک می گیریم. این مکعب یک معکب فلزی از جنس مس است که هر وجه آن دارای ابعاد ده سانتی متری است و هر وجه ان به صورت متفاوتی پرداخت شده است . یک وجه با رنگ سفیدی پوشیده شده ، دیگری مشکی شده ، یکی بدون پوشش است اما کاملا پولیش و براق شده و چهارمین وجه دارای سطحی مسی زبر است.

مکعب بر روی مقداری استریوفوم به عنوان عایق حرارتی قرار داده شده و از آب داغ پر می شود. به علت ضریب انتقال حرارت بالای فلز وجوه مختلف به سرعت به دمای مشابه می رسند. تابش امواج حرارتی از هر وجه  به راحتی با یک دوربین مادون قرمز قابل بررسی و تحلیل است . شکل بعدي برخی نتایج را به تصویر می کشد.

برای دو وجه رنگ شده ، مقدار ضریب تابش