امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 ترموگرافی چهره دیگری از جهان پیرامونی را برای ما آشکار می سازد. تلویحا اگر قدری در تعریف نور اغماض کنیم تفسیری فلسفی و زیبا از امواج مادون قرمز خواهیم داشت . در حقیقت نور مرئی که ما با آن دنیای اطراف خود را مشاهده می کنیم تنها از منابعی منتشر می شود که دمایی بالا دارند که بیش از 3000 درجه سلسیوس است . انعکاس نور مرئی از سطح اجسام تصویری از آن ها در چشم ما ایجاد می کنند لذا از دیدگاهی فلسفی می توان مدعی شد که آنچه در پناه نور مرئی از جهان اطراف مشاهده می کنیم تنها بازتابش انتخابی نور اجسام دیگر مانند خورشید از سطح دیگر اجسام است. لذا این نور خود جسم نیست . اما هر جسمی که دمایی بالاتر از صفر کلوین داشته باشد از خود امواج مادون قرمز منتشر می کند . اگر این طیف خاص را نور بنامیم می توان مدعی شد که نور حقیقی خود جسم همین دسته از طیف های الکترومغناطیسی است .دوربین ترموگرافی وسیله ای است که این نور نامرئی را به نور مرئی تبدیل می کند. جالب است بدانید که  چشم ماهی قرمز کوچک که در تنگ روی میز خانه شما است مانند یک دوربین ترموگرافی عمل کرده و این امواج را آشکار می کند . جهان از درون دوربین ترموگرافی مانند جهانی است که ماهی قرمز می بیند . جدا از این تفسیر شعرگونه و فلسفی ، امروزه تجهیزات مادون قرمز به خصوص دوربین های ترموگرافی جایگاه خاصی در رشته های مختلف صنعتی و پزشکی پیدا کرده اند و همین مهم ما را بر آن داشت تا با ایجاد یک محیط علمی ، صنعتی پل ارتباطی بین تامین کنندگان کالا و خدمات و صنایع مصرف کننده باشیم تا ضمن کمک به هر دو گروه زمینه های لازم برای توسعه و علمی و عملی این فن را در کشور فرآهم آوریم . بازدید شما را از این سایت مغتنم دانسته و امیدواریم با کمک و همیاری شما بتوانیم به اهداف عالیه دست یابیم . از شما همراه محترم استدعا داریم برای توسعه سریع علمی و فنی و نیز فراهم شدن امکانات مناسب از حمایت های