تصوير اينفرارد (‌مادون قرمز) يك كهكشان كه توسط تلسكوپ فضايي هابل گرفته شده است.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

در طيف الكترومغناطيس بعد از عبور از امواج ماكروويو به امواج مادون قرمز مي‌رسيم. اين بخش شامل طول موج هايي از 1 تا 1000 ميكرون هستند. تمامي اجسام كه دمايي بالاتر از صفر مطلق (273- درجه‌ي سلسيوس) دارند امواج الكترومغناطيس اين محدوده را تابش مي‌كنند. اين انرژي از اولين يك‌هزارم اينچ سطح جسم انتشار مي‌يابد. امروزه تجهيزات مختلفي از اين نوع از امواج الكترومغناطيس استفاده مي‌كنند. ريموت كنترل‌هاي تجهيزات صوتي و تصويري،‌ انواعي از سرعت سنج‌هاي مادون قرمز پليس، سيستم‌هاي امنيتي ارزان و بسياري ديگر از كاربرد‌ها از امواج مادون قرمز استفاده مي‌كنند.

 

 

ادامه مطلب: امواج مادون قرمز