تصوير اينفرارد (‌مادون قرمز) يك كهكشان كه توسط تلسكوپ فضايي هابل گرفته شده است.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

معرفي

براي بررسي اشياي عتيقه ( ميراث فرهنگي ) اغلب مهم است كه در رابطه با ساختار دروني آن چيز هايي را بدانيم و مشكل اصلي در اين رابطه عدم امكان دسترسي به اين لايه هاي داخلي و در ديد نبودن آنها است .داشتن اطلاعات عميق تر در داخل شيئي همچنين به عنوان يك پيش نياز براي ارزيابي وضعيت جسم و انتخاب روش مرمت و نيز اقدامات و اندازه گيري هاي حفاظتي است.ابزار هاي بازرسي مختلفي در طول سالهاي اخير توسعه يافته است كه اغلب از فيلد هاي كاري ديگر اقتباس  شده است . اخيرا برخي نتايج جالب توجه بر روي اشياي قيمتي و قديمي با استفاده از روش ترموگرافي فعال به دست آمده است كه يك روش تصوير برداري مادون قرمز خاص است .

 ترموگرافي مادون قرمز

در اين خلاصه كاربرد اين روش در رابطه با اشيايي با منشا چوب مد نظر است . فرمول پلانك به صورت زير است.

  :  چگالي قدرت به ازاي طول موج منتشر شده توسط يك جسم ايده آل ( جسم سياه )

جسم تابنده واقعي(جسم خاكستري):